CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được caocaomini50cc.com thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.
Mục đích sử dụng thông tin
Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.
Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho phục vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của caocaomini50cc.com.
Thời gian lưu trữ thông tin
Theo pháp luật
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này
Nhân viên của caocaomini50cc.com được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.
Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu caocaomini50cc.com cung cấp thông tin.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH Cào Cào Mini 50cc
Địa chỉ:  23B Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308.
MST: 0772222068
GPKD: 0315269,Sở Kế hoạch-Đầu tư HCM
Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email cskh@caocaomini.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác.
Khiếu nại về thông tin cá nhân
Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email cskh@caocaomini.com để được giải quyết.
Cam kết bảo mật thông tin
Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để cskh@caocaomini.com chăm sóc khách hàng.