CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành sản phẩm:
Các loại xe moto mini và cào cào mini 50cc bảo hành 12 tháng
Các phụ tùng xe moto mini và cào cào mini 50cc bảo hành 3 tháng
Điều kiện bảo hành sản phẩm:
– Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.
– Sản phẩm hư hỏng do lỗi nhà sản xuất.
Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:
– Hư hỏng do tác động của ngoại lực.
– Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.
– Lỗi do người sử dụng.